Detaljplan för en del av Nolsjö

Kommunen upprättar förslag till detaljplan för del av Nolsjö. Syftet är att göra det möjligt för en utbyggnad av kommunalt VA, där även utökade byggrätter underlättar möjligheter till permanentboende.

I och med förslaget möjliggörs 13 avstyckningar av bostadsfastigheter varav en planläggs som hästgård.

Samrådsmöte kommer att hållas den 28 januari kl 17 i Alceahuset i Åkersberga.

Samrådsförslaget kommer att under samrådstiden, 14 januari till 16 februari, finnas att titta på hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Alceahuset, kommunens centrumlokal i Åkersberga, på Ljusterös bibliotek och på kommunens hemsida.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.