Föreningslivet på Ljusterö

Ljusterös föreningsliv erbjuder olika aktiviteter och evenemang för alla. För dig som är intresserad av idrott, hembygd, skytte, vatten- eller fiskevård mm samt för dig som har företag eller är fastighetsägare.

En omfattande lista finns på Ljusterökatalogen och där kan Du sortera föreningarna på olika kategorier. För t ex fastighetsföreningar kan detta vara ett utmärkt hjälpmedel om man vill hitta andra med erfarenheter från gemensamma problemställningar t ex rörande dricksvatten, bredband, snöröjning osv.

För föreningslivets utveckling har några föreningar tagit initiativ till ett fördjupat samarbete genom Ljusterö Föreningsråd. Föreningsrådet är en löst sammansatt grupp som träffas några gånger per år samt då särskilt behov föreligger för att samråda så att inte olika aktiviteter krockar och för att ge draghjälp åt varandra.

Nedan finner Du en lista på några av de större ideella föreningarna.

Ljusterö Bygdegårdsförening
Hyr ut lokal för möten, fester och andra evenemang.
För mer info och bokning: Peter 070-644 89 44
www.ljusterobygdegard.se

Ljusterö Företagarförening
Ljusterö Företagarförening arbetar med olika frågor som berör Ljusterö med omnejd. Föreningen bistår medlemmarna med hjälp i kontakten med myndigheter mm i aktuella frågor samt frågor som gäller framtida utveckling på öarna.
www.ljustero.se

Granliden, Södra Ljusterö Byggnadsförening
Uthyrning av lokal och dansbana för fester, möten och kurser. Även uthyrning av bord och stolar för hämtning.
För bokning och info tel: 072-307 25 99
www.granliden-ljustero.se

Ljusterö Hembygdsförening
Värnar om hembygden, kulturen och gamla föremål som visas upp i våra museer i Mellansjö.
www.ljusterohembygd.se

Ljusterö Idrottssällskap
Erbjuder dig olika sportaktiviteter för kroppen, såsom fotboll, tennis, boule, innebandy, pingis, skridskobana (vid väder) mm
www.ljustero-is.se

Ljusterö IT Café
En projektgrupp har skapats på Ljusterö för att organisera utbildning och träning i hur man, som privatperson, företagare eller skolelev, använder IT (PC-dator). 

Ljusterö Konstförening
Ljusterö konstföreningen anordnar konstutställningar och kulturevent på Servicepunkten, Ljusterö Torg, anordnar konst och kulturresor samt andra event för kulturintreserade. www. ljusterokonstforening.se

Ljusterö Pensionärsförening
Är en mycket livaktig pensionärsförening med möten, underhållning, resor, dans och promenader. www.pro.se/ljustero/

Ljusterö Jakt och Sportskytteklubb

Föreningen bedriver gevärs-, pistol-, lerduve-, och viltmålsskytte som har till uppgift att verka för skyttet som folksport och idrott med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.
www.ljusteroskyttecenter.com

Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening
Föreningen vill verka för en bättre allmän vattenmiljö i de inre fjärdarna och hitta åtgärder som leder till att vattnet blir renare och kan bli bättre som reproduktions-, uppväxt- och födolokaler för fisk och fågel.
www.ljusterokanal.se

Ljusterö Vind
LVEF är en ekonomisk förening på Ljusterö i Stockholms mellersta skärgård. Föreningens syfte är att från eget vindkraftverk, beläget på Ljusterö, leverera vindel till medlemmarna.
www.ljusterovind.se

Ljusterö kören
Ljusterö kören sjunger i kyrkan vid olika högmässor. Vi har en vår - och julkonsert och sjunger på beställning där du önskar oss. Mer info: Ylva 0708 811 875 ellerArne 070 43 87 390
www.ljustero-koren.se

Åda
Åda, kvinnliga nätverket, inbjuder till möten, temaresor och olika aktiviteter. Vi diskuterar hälsofrågor, kvinnofrågor och Ljusterös framtid mm. ÅDA träffas första torsdagen i varje månad (ej, januari, juli). ÅDA har även startat upp ett stickcafé i samverkan med kyrkan. Träffas var tredje vecka i församlingshemmet. Unga, gamla, män och kvinnor är välkomna.
För mer info Ordförande Ylwa S Borg 0708 811 875 ylwa.borg@solitair.se

 

Välkommen till Ljusterös aktiva föreningsliv!

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.