Viltolycka

torsdag, 21 september, 2017

I måndags kväll kom det in en anmälan om viltolycka på vår ö. Den som anmälde visste bara att han kört på något och trodde sig veta på ett ungefär var. Föraren hade inget med sig för att märka ut olycksplatsen och tyckte att det var för mörkt att gå ur bilen. Detta resulterade i att man fick eftersöka i flera timmar utan resultat. På tisdagen mitt på dagen hittade man en stor vildsvinsgalt död i ett dike varav viltvårdarna blev kontaktade och kunde få bort viltet.

Tänk på att enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter..

Så här gör du:
Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
Ring 112 och anmäl olyckan.
Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:
Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke.
Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.
Viltslag - rådjur, älg, vildsvin.......
Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann.
Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.
Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone och Android.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.